Situation at the border

Situation at the border

The information is updated every even hour the clock
25.05.2020 22:00
departure camera exit from RB
Latvia
Grigorovshchina* 0
Urbany* 0
Lithuania
Kotlovka* 0
Losha 0
Kamenny Log 0
Benyakoni 0
Privalka 0
Poland
Bruzgi 0
Berestovica 0
Peschatka 0
Kozlovichi -
Brest, motorway* 0
Domachevo 0
Ukraine
Tomashovka 0
Oltush 0
Mokrany 0
Mokhro 0
Nevel 0
Verkhni Terebezhov 0
Glushkevichi 0
Novaya Rudnya 0
Aleksandrovka 0
Komarin 0
Novaya Guta 0
Veselovka 0

*The system of electronic queue at the Belarusian border operates in the following checkpoints:

    • from September 1, 2016 - "Brest";
    • from November 24, 2017 - "Kotlovka";
    • from January 25, 2018 - "Grigorovschina";
    • from the 30th of May 2019 - Urbany.