Additional consultation

Additional consultation

In Minsk:

State Border Committee of the Republic of Belarus

220050, 24 Volodarskogo St., Minsk

8-017-328-54-06 -duty officer

8-017-329-18-70 (consultation on the entry to the border zone)

In Vitebsk region:

Polock border detachment

211654, Farinovo , troop unit 2034

8-0214-45-20-75 –duty officer

8-0214-45-20-88 (consultation on the entry to the border zone)

Border service unit "Verhnedvinsk"

211631,, K. Marks St .,Verhnedvinsk.

8- 02151-5-24-13 -duty officer

8-02151-5-27-91 -switching operator, extension 409 (consultation on the entry to the border zone)

Border service unit "Opsa"

211998, 2 Yubileinaya St., Opsa

8-02153-3-51-20 -duty officer, extension 533 (consultation on the entry to the border zone)

In Grodno region:

Smorgon border group

231000, Smorgon, troop unit 2044

8-01592-9-33-01 -duty officer

8-01592-3-58-87 -switching operator, extension 113 (consultation on the entry to the border zone)

Border service unit "Postavy"

211873,1 Stankevicha St., Postavy

8-0215-54-70-00 -duty officer, extension 432 (consultation on the entry to the border zone)

Border service unit "Gudogay"

231200, pereulok Zeleny, Gudogay,

8-01591-38-505 -duty officer, extension 504 (consultation on the entry to the border zone)

Border service unit "Oshmiany"

231107, 1a Druzhby St., Budenovka

8-01593-30-440 -duty officer, extension 611 (consultation on the entry to the border zone)

Lida border detachment

231300,50 Krupskoi St., Lida

8-0154-55-10-20 -duty officer

8-0154-55-10-16 -switching operator, extension 226 (consultation on the entry to the border zone)

Border service unit "Voronovo"

231370, 1pereulok Kommunalny, Voronovo

8-01594- 25-103 -duty officer

8-01594-25-102 -switching operator, extension 430 (consultation on the entry to the border zone)

Grodno border group

230025, 1 Belusha St.,Grodno

8-0152-47-71-12 -duty officer

8-0152-47-71-06 (consultation on the entry to the border zone)

Border service unit "Porech’e"

231742,Azhaki St., Losevo

8-0152-99-39-98 -duty officer

In Brest region

Brest border group

224018, 90 Geroev oborony Brestskoi kreposti St., Brest

8-0162-21-08-04 -duty officer

8-0162-52-54-78 (consultation on the entry to the border zone)

Border service unit "Malorita"

225903,9 Kobrinskaya St., Malorita

8-0165-16-26-11-duty officer, extension 520 (consultation on the entry to the border zone)

Pinsk border detachment

225710,1 Kanareeva St., Pinsk

8-0165-65-85-13 -duty officer

8-0165-32-20-77-switching operator, extension 128 (consultation on the entry to the border zone)

Border service unit "Rechitsa"

225510, 14 Promyshlennaya St., Rechitsa

8-0165-52-52-90 -duty officer

In Gomel region

Mozyr border detachment

247660,Prudok, troop unit 1257

8-0236-21-79-04 -duty officer

8-0236-21-79-58 (consultation on the entry to the border zone)

Gomel border group

246020, Borisenko St., Gomel

8-0232-43-42-64 -- duty officer

8-0232-43-47-95 (consultation on the entry to the border zone)

Coast guard unit "Loev"

247095, 51 Proletarskaya St., Loev

8-0234-74-15-69 -duty officer, extension 513 (consultation on the entry to the border zone).