Пералік населеных пунктаў, размешчаных у пагранічнай зоне

Пералік населеных пунктаў, размешчаных у пагранічнай зоне

1. Віцебская вобласць:

1.1. Полацкі пагранічны атрад:

1.1.1. на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Латвійскай Рэспублікай:

Верхнядзвінскі раён:

населеныя пункты Асвейскага сельскага Савета: Гаўрыліны, Давыдава, Дубрава, Зашчырына, Ігналіна, Канчаны, Каралёва, Кастрова, Красава, Мотужы, Муквяціца, Нарушава, Асвеіца, Поціна, Прошка, Савейкі, Сянькова, Суколі, Цеплюкі, Урагава;

населеныя пункты Сар'янскага сельскага Савета: Вознава, Ворзава, Дзегцярова, Ліпаўка, Мушына, Абухова, Росіца, Сардыкі, Сар'я, Вусце, Шатрова; 

населеныя пункты Бігосаўскага сельскага Савета: Баліны, Бігосава, Барэйкі, Грыгароўшчына, Данькі, Жукава, Камянцы, Карценева, Кавалеўшчына, Маразы, Новікі, Новае Сяло, Вопытная, Паўлюк, Спругі, Стаклы, Сумкі, Сушкі, Цінкуўцы, Цынгелі, Чурылава, Шавёлкі, Шармухi, Юльянава.

Міёрскі раён:

населеныя пункты Узменскага сельскага Савета: Даўгінава, Лявонпаль; 

населены пункт Міёрскага сельскага Савета: Варанькі;

населеныя пункты Павятскага сельскага Савета: Александрына, Александрава, Антонава, Бабарыкі, Боркі, Барсучына, Букава, Вята, Дземскія, Дзярыпорты, Дзехцярава, Дарожкі, Драгуны, Дубоўка, Ярмолава, Ідолта, Каменка, Кіслякі, Казакова, Каснарэўшчына, Латышы, Латышонкі, Лепяшчына, Лупаўшчына, Лысагорка, Міжрэчча, Мілашава, Навічкі, Новае Сяло, Новы Двор, Аблятава, Акунёва, Орцы, Паташня, Пацева, Павяцце, Паніжнікі, Попкі, Пруднікі, Пуцінава, Рачнева 1, Рачнева 2, Рудакі, Рыбакі, Рыбачкі, Сочнева, Стайкі, Сташулі, Сталяроўшчына, Стрэтава, Суднікі, Суромшчына, Тараракі, Цілеўшчына, Тычкі, Урбанава, Чэмяры, Чарнілава, Чэрнявцы, Чурылава, Чурылава Далёкае, Шалціны, Шнуркі, Якужы.

Браслаўскі раён: 

населеныя пункты Друеўскага сельскага Савета: Антонава, Бабышкі, Боркі, Баравая, Бугры, Букаўшчына, Вальціны, Васілёва, Войса, Дзевялі, Дзелікатары, Друйка, Друйск, Друя, Залесные, Залессе, Заполле, Інелі, Ісачкі, Кадаронцы, Кандзершчына, Канапляншчына, Качэргі, Крiваўшчына, Лозаўка, Лук’янцы, Ляды, Малькі, Надречча, Паноўка, Пясчанка, Пошта Абабье, Рэпеншчына, Русцы, Саўці, Стэфанава, Сурмачава, Сухарэўшчына, Фядорынкі, Чэрнява, Чэрняўшчына, Шаркялі, Шафранова, Яя;

населеныя пункты Плюсскага сельскага Савета: Адамішкі, Аляхно, Антоненка, Апанасішкі 1, Апанасішкі 2, Бабашкі, Вялікае Абабье, Баравікішкі, Баруны, Брылешчына, Булавішкі, Быстрамоўцы, Васількішкі 1, Васількішкі 3, Васількішкі 5, Валасо, Глінішкі, Гаравыя, Данькі, Дзергава, Дундзеры, Дубіна, Дудалі, Думарышкі 1, Думарышкі 2, Думарышкі 3, Думарышкі 5, Думарышкі 6, Елянцы, Забор'е, Закаменка, Заплюшчына, Заснуддзе, Ілалы, Кабашы, Каменка, Кезікі, Кірколле, Кавалішкі, Каланішкі, Карэнікі, Качэргі, Лакіна, Лапіна, Лявошкі, Лукшы, Маранішкі, Марцінішкі, Мацюлішкі, Мосцішча 1, Мосцішча 3, Нарэйкішкі, Невярышкі, Няверава, Пепялішкі 1, Пепялішкі 2, Плітнікі, Плюсы, Палепішкі, Пасёлак Абабье, Прасвяцішкі, Раўгішкі, Ражкі, Свілямесцце, Слонішкі, Спрынды, Стемпялішкі, Стрынішкі, Тракелі, Тумашышкі, Чарнішкі, Чыжэўнікі, Шашкішкі, Шамялі, Штокаўцы, Якубянцы, Ячменішкі; 

населеныя пункты Мяжанскага сельскага Савета: Анісімавічы, Бейнары, Бяляны, Баярунішкі, Братняя Гара, Бужаны, Велікянцы, Вярбоўка, Вяжы, Герчаны, Ельна, Емельянішкі, Жвірблі, Жвірыні, Заяленцы, Зазоны, Запруддзе, Зараччэ, Злота, Зыбкі, Каліты, Карасіна, Кішкелішкі, Клемянсполле, Каленкішкі, Каханішкі, Краснасельцы, Крываселі, Гакі, Лакуцішкі, Майшулі, Марцінковічы, Мар’янполь, Мяжаны, Мекяны, Мiкалаюнцы, Міхалінка, Міхалішкі, Мялка, Новы Двор, Нурвянцы, Асінаўка, Павялішкі, Пашэвічы, Пятроўшчына, Плікішкі, Пляўшкеты, Пузыры, Пустаселле, Пустошка, Пучкінішчкі, Пушкарышкі, Раткуны, Рычаны, Рожэва, Свілюкі, Смялка, Сарокіна, Станкавічы, Субоцішкі, Урбаны, Усяны, Ушанішкі, Шэвялішкі, Ясная Гара.

1.1.2. на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Літоўскай Рэспублікай:

Браслаўскі раён: 

населеныя пункты Опсаўскага пасялкового Савета: Адымянішкі, Белусішкі, Блажуны, Будавея, Вайнюнцы, Вечароўшчына, Валейнішкі, Галеўшчына, Грэйтунішкі, Даўблі, Дворышча, Даброды, Едагалі, Ерканцы, Жвірблі, Зеленка, Ілгайцы, Карпішкі, Камароўшчына, Кулі, Кумпіні, Купчэлі, Кякшты, Лушнева, Мацелішкі, Медыны, Мілюнцы, Мінкавічы, Мурмішкі, Абалікшты, Абаляны, Опса, Пелькава, Петкунішкі, Подрукша, Свірналішкі, Сеўрукі, Скуталішкі, Снегі, Трабшы, Шаркішкі, Юцішкі, Якавічы, Янулі; 

населеныя пункты Відзаўскага пасялковага Савета:

Антадолле, Ашкарагі, Баркоўшчна, Барсукі, Белы Засценак, Бялюнішкі, Бікішкі, Біцюны, Блажышкі, Балундзішкі, Баравая, Буча, Вайнюны, Вацкелюны, Відзы, Відзы-Лаўчынскія, Відзішкі, Вазгелянцы, Вайнікішкі, Ваўкі, Ваяціна, Гавраны, Гевянішкі, Гектаўка, Генужа, Германоўшчына, Гірэйшы, Гадавіна, Галавачы, Галалаўкі, Грыгароўшчына, Грытуны, Гробішкі, Грушцелішкі, Гультаеўшчына, Гурэлі, Дегуцішкі, Дамброўскія, Дрысвяты, Дуброўка, Ержышкі, Жвірблішкі, Жвірына, Ждзегелі, Жэлабішкі, Зацішша, Казімірава, Каралюнцы, Кардзялішкі, Карклінскія, Кецішкі, Кліпы, Казарэзы, Казяны, Канавалы, Каранеўшчына, Лайбуны, Латышкі, Леамполле, Леванішкі, Ліпалаты, Латочкі, Любішкі, Маерышкі, Малькоўшчына, Мамяны, Манюкі, Мацеляны, Мельнікі, Мешкелі, Мілюны, Марозаўка, Новая Германоўшчына, Новая Дзярэўня, Навінка, Нурвяны, Обалі, Возерава, Астравішкі, Павлаўка, Пакульня, Пасцернакі, Пента, Перавознікі, Плятарава, Падварынка, Падзісеннікі, Падтрейбшуны, Пузава, Растанішкі, Рэгуляры, Расінелі, Раташэлі, Рудзі, Руціны, Савейкі, Савічы, Секлы, Сестранцы, Скрэбяні, Снегішкі, Стары Двор, Стунжышкі, Таленішкі, Трабшышкі, Тракішкі, Трэйбшы, Трыбуцішкі, Фурманішкі, Чарназем'е, Чорны Засценак, Чыжэўшчына, Шаркішкі, Эйтмяны, Юлішкі, Якшты;

населены пункт Далякоўскага сельскага Савета: Вусце.

1.2. Смаргонская пагранічная група на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Літоўскай Рэспублікай: 

Пастаўскі раён: 

населеныя пункты Курапольскага сельскага Савета: Бірвіта, Бараўкі, Васіліны, Валодзькі, Дзяткова, Койры, Кураполле, Кундры, Лапасі, Ляскова, Мамулі, Маскалішкі, Пашкова, Русакі, Рыбчаны, Сіўцы, Целякі, Цёплыя, Турлы, Чаромушкі-Падзісенныя; 

населеныя пункты Ярэўскага сельскага Савета: Вілейты, Волахі , Гадуцішкі, Заброддзе, Курты, Мажэйкі, Мальдзевічы, Муляры Лясныя, Новы Двор, Норкавічы, Азёркі, Ольса Вялікая, Родзі, Свілелі, Сіўцы, Хацілы, Целіна, Ярэва; 

населеныя пункты Камайскага сельскага Савета: Андрушышкі, Бенаполь, Багдзюны, Вершалы, Гейбавічы, Гадуцішкі, Гражулі, Гродзі, Дашкі, Дзеўгуны, Дробышы, Жардзелі, Жарскія, Камайка, Крукі-1, Крукі-2, Кукляны, Мацковічы, Мацуты, Мірклішкі, Муляры, Мунцэвічы, Мягуны, Ацковічы, Пятровічы, Пуцяцішкі, Рамашкавічы, Рудзі, Сакуны, Старчуны, Сурвілішкі, Трапшэвічы, Цябуты, Фаворкі, Чычэлі, Янкішкі, Янковічы; 

населеныя пункты Лынтупскага сельскага Савета: Ажуройсці, Апідомы, Белішкі, Белянішкі, Вялікія Жвойрышкі, Вялікія Цыркулішкі, Весішкі, Вялічкі, Вайшкілог, Вердашышкі, Вайшкілог, Высокія, Гайлюны, Гіруці, Галышышкі, Гудзелішкі, Гурніца, Дварчаны, Дзяўгуцішкі, Домуці, Жакі, Ігнацішкі, Казнадзеюшкі, Каптаруны, Кавалі, Койры, Лынтупы, Малыя Жвойрышкі, Масленнікі, Неверышкі, Пелека, Пятрышкі, Петруці, Пешкаўцы, Пад’ясенка, Палессе, Полхуны, Папелякі, Паташня, Пушча-1, Рэдута, Рэпешкі, Рагалі, Раганішкі, Раманішкі, Рочаны, Рынк’яны, Свірдуні, Свірплішкі, Суболкі, Сухарышкі, Трабуцішкі, Трапшышкі, Трошчанішкі, Фаворы, Цырклішкі, Чопанішкі, Шудаўцы, Шчэрбішкі, Явнелішкі, Янанішкі.

2. Гродзенская вобласць: 

2.1. Смаргонская пагранічная група на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Літоўскай Рэспублікай: 

Астравецкі раён: 

населеныя пункты Міхалішкаўскага сельскага Савета: Акарцелі, Александрыя, Вялікае Сяло, Барок, Вялікае Тураўе, Будраны, Глінішча, Глушчыца-2, Гудалі, Дворжышча, Дамброва, Жукойні Жалядскія, Жукойні, Кайміна Горная, Казаноўшчына, Каміна Дольная, Кісялі, Клюшчаны, Качэржышкі, Лакцяны, Ласі, Лысая Гара, Лядцы, Малое Тураўе, Масцяны, Петрашышкі, Пілімы, Пільвіны, Пагулянка, Папялішча, Рудня, Спонды, Сухарышкі, Трашчаны, Тумкі, Шаркаўшчына, Янава, Яцкуны; 

населеныя пункты Рытаньскага сельскага Савета: Аелi, Алекса, Апушыны, Бабінішкі, Барані, Белая Вада, Вялікія Свіранкі, Балоша, Борава, Баяры, Бразіня, Буйкі, Буцюрмы, Вартачы, Вердзялішкі, Вялікія Свіраны, Варзяны, Гадзілуны, Гваздзікяны, Гальнішкі, Даўцюны, Дворчышча, Драўнэлі, Дуда, Дудка, Жусіны, Замечак, Ізары, Камянічнік, Кямелішкі, Клевацішкі, Карэняты, Курніцкі, Кукенішкі, Куцішкі, Левялішкі, Літвяны, Малінаўка, Малыя Свіранкі, Малыя Свіраны, Малярка, Маргелі, Маргелькі, Марцінава, Мачулы, Мужылы, Некрашуны, Падзюжа, Панарцы, Парцель-Паляны, Перавознікі, Пінанішкі, Плехаці, Падліпяны, Падольцы, Паедуння, Паляны, Папішкі, Паселішча, Патока, Патока-Карэняцкая, Прэны, Радзі, Ройсцішкі, Рудзішкі, Рытань, Савішкі, Сціпіны, Стаскелы, Стрыпуны, Табары, Таркоўшчына, Траццякі, Тракішча, Хмеляны, Чэхі, Шадзюны, Юзефполле, Ясень; 

населеныя пункты Варнянскага сельскага Савета: Анаполь, Быстрыца, Вайдацішкі, Валейкішкі, Даўнарышкі, Жарнэлі, Жвірблі, Ігнацова, Кланішкі, Кавалёўка, Катлоўка, Крыжоўка, Лінамаргі, Ліпкі, Люцьянава, Міхайлава, Навасады, Асінаўка, Петраполь, Півені, Павокша, Падварышкі, Рагалішкі, Ракішкі, Рудзішкі, Санаклі, Санава, Слабодка, Сымонішкі, Тартак, Тракенікі-1, Тракенікі-2;

населеныя пункты Гудагайскага сельскага Савета: Бабічы, Байканы, Вікторышкі, Германішкі, Дайнова, Дайноўка, Дравенікі, Задворнікі, Захарышкі, Казакі, Кеждуны, Кандраты, Кумпяны, Лабелі, Лоша, Мешкуці, Міндзяны, Палушы, Паракіці, Расолы, Рукшаны, Рымуні, Рабінаўка, Селішчы, Сібірок, Смілгі, Стасюкішкі, Яросішкі;

Ашмянскі раён: 

населеныя пункты Каменналожскага сельскага Савета: Беняны, Бервндзішкі, Баяры, Будзькаўшчына, Вільянава, Віштокі, Волкакаўшчына, Выгада, Ганева, Граўжы, Дайнаўка Дзітроўшчына, Далавая, Дольны Каменны Лог, Дукелі, Жукі Касцечына, Кемяны, Каршунішкі, Курганы, Лужы, Малынішкі, Меднікі, Мерлішкі, Макрыцы, Маскоўшчына, Мураўёўка, Навасёлкі, Навасяды, Навасяды-1, Навасяды-2, Алехнава, Пагіры, Паляны, Патокі, Рай, Роўнае Поле, Цудзенішкі, Чарапакальня, Юршаны, Янішкі, Янканцы, Янава, Ясенева; 

населеныя пункты Мураванаашмянскага сельскага Савета: Анцулі, Бэна, Васеўцы, Ворні, Гаўрыланцы, Гальгінішкі, Гервішкі, Грыгі Гаравыя, Грыгі Далавыя, Кіцкуны, Кліманцы, Куляшы, Лысая Гара, Марачанка, Масі, Муравана-Ашмянка, Насканцы, Пагулянка, Побень, Рудзішкі, Сайлюкі, Слабада, Слоцішкі, Стрэлы, Цімуты, Шлапакаўшчына; 

населенные пункты Крэйванцэўскага сельского Совета: Андрэйкішкі, Антоны, Барава, Бецюны, Бікяны, Буняны, Бурцішкі, Буянішкі, Бычкі, Вельбутава, Высока, Гальмонты, Гардзіеўцы, Гудалаўка, Гурэлі, Дзяліна, Жодаўка, Кадзі, Касацішкі, Каснеўшчына, Кібы, Казарэзы, Крэйванцы, Крывая, Крыжалеўшчына, Лапейкі, Латвелі, Ліпнягі, Лукшаны, Малакі, Марцінава, Маслаўшчына, Мельніца, Мікулішкі, Мурыны, Нартуны, Анжадава, Піктуша, Пабалеўшчына, Памерэч, Скірманцішкі, Старая Тарасоўшчына, Стульгі, Талеі, Цішканы, Юсялішкі; 

населеныя пункты Кальчунскага сельскага Савета: Бернікі, Болбы, Ботуп, Карвялішкі;

населеныя пункты Граўжышскага сельскага Савета: Борці, Вялікія Вайшнарышкі, Віцюлі, Васкрэсенка, Граўжышкі, Гута, Доржы, Клявіца, Лоўі, Луды, Малыя Вайшнарышкі, Павалойці, Падгаі, Рашкуцяны, Раўгелішкі, Рудзі, Франусіна, Хаваншчына, Шчапановічі;

населеныя пункты Гальшанскага сельскага Савета: Дворышча, Рамейкішкі;

2.2. Лідскі пагранічны атрад на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Літоўскай Рэспублікай:

Іўеўскі раён: 

населеныя пункты Трабскага сельскага Савета: Баранавічы, Батукі, Бобрыкі, Ганчары, Дварцоўшчына, Дзюраны, Дзядзічы, Зарэчныя Батукi, Лычкаўцы, Мацюкі, Медзікі, Наздракі, Аколіца Баранавічы, Пялкаўшчына, Пецкуны, Падакупье, Расальшчына, Раменікі, Самішчы, Сенкіняты, Сурвілішкі, Трабы, Трокі, Харытоны, Чаневічы, Яцкаўшчына; 

населеныя пункты Суботніцкага сельскага Савета: Бялымшчына, Высоцкія, Гіровічы, Гута, Дабраполь, Ядзенцы, Жэмайтукі, Жамыслаўль, Квяткоўцы, Кудзейшы, Лаўкенікі, Новы Свет, Пятрыманаўшчына, Падваранцы, Раманы, Рыбакі, Рудзеўшчына, Слесары, Суботнікі, Шаркуці; 

населеныя пункты Геранёнскага сельскага Савета: Антонаўскія Пасекі, Бялевічы, Геранёны, Гуцішкі, Дайнова, Жылі, Закрэўшчына, Казары, Кузьмічы, Махалы, Меляхі, Апіта, Рацкішкі, Трышокі, Туланка;

Воранаўскі раён: 

населеныя пункты Пераганцэўскага сельскага Савета: Адамава, Андруны, Антанова, Барташуны, Блажаны, Вінцукі, Даўкшаны, Зязі, Кавалеўшчына, Калодзішкі, Кульні, Мікшэвічы, Навіянка, Пашэлі, Рамашканцы, Станулянцы, Чэхі, Шыпілішкі, Янушэўшчына, Ягелы; 

населеныя пункты Канвялішскага сельскага Савета: Ажуболі, Ажукольні, Александрына, Балькуны, Бацяны, Бялужышкі, Білі, Вялікія Лепі, Гайцюнішкі, Галаўні, Дзягутка, Катрымаўшчына, Кіжбы, Канвелішкі, Кліманы, Кулькішкі, Лянтцікі, Лаўцы, Лушчыкі, Малыя Канвелішкі, Малыя Лепі, Марiампаль, Масюны, Аколіца Лепі, Падгай, Падзегуці, Раклішкі, Свілы, Слёзкі, Таўрэлі, Чыжэўск, Чырканцы, Утканы, Янава; 

населеныя пункты Беняконского сельскага Савета: Базылі, Белюнцы, Беняконі, Бальцінікі, Бальцінікелі, Біржыні, Бражэльцы, Варнакелі, Візгірды, Войшні, Дайнова, Жыгі, Забейгі, Ёткішкі, Кімелі, Каванцы, Кодзі, Кужы, Літвіца, Любарты, Падворышкі, Пасольч, Рамезава, Ромуці, Станішы, Цеслюкішкі, Тусуманцы; 

населеныя пункты Пагародненскага сельскага Савета: Вайдагі, Гальманцішкі, Гута, Даўгерцішкі, Даўгялы, Драбішуны, Дуцішкі, Ёні, Жэмайцішкі, Канюхі, Мухлядзішкі, Абалішкі, Падзітва, Палецкішкі, Порайсць, Процішкі, Татарка, Таўзгіняны, Трумпішкі, Чэглікі, Юндзілішкі, Ясянцы; 

населеныя пункты Радунская сельскага Савета: Мядзюшы, Новая Казакоўшчына, Пусявары, Пасада, Солішкі; 

населеныя пункты Доцішскага сельскага Савета: Адвернікі, Алякшышкі, Белюнцы, Бярозаўка, Гінелі, Готуўка, Доцішкі, Енчы, Каркуцяны, Ківанцы, Кудаюнцы, Лябеднікі, Любянцы, Мацюнцы, Межанцы, Міцканцы, Нача, Некрашунцы, Навасады, Павіланцы, Парадунь, Пастаўкі, Пузелі, Радзюнцы, Роўбішкі, Салапяцішкі, Сярбінішкі, Смільгіні, Сабалюнцы, Стамераўшчына, Сушышкі, Тальмонты, Чыжуны, Шаўры, Юрэлі; 

населеныя пункты Гіркаўскага сельскага Савета: Высокія, Гіркі, Клайшы, Каргаўды, Кулі, Лункі, Новікі, Салтанішкі, Талцішкі; 

населеныя пункты Забалоцкага сельскага Савета: Гудзінішкі, Дзеткі, Дварчаны, Наркуны, Апонаўцы, Пасека Дварчаны, Пераўцы, Правожа, Рэмзы;

2.3. Гродзенская пагранічная група: 

2.3.1. на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Літоўскай Рэспублікай: 

Шчучынскі раён: 

населеныя пункты Першамайскага сельскага Савета: Бенькі, Вензаўшчына, Вераб'і, Гайкаўцы, Ганелькі, Глушні, Даўбенкі, Дудкі, Жалабы, Замасцяны, Замошша, Зуброва, Казацкія, Кудзеркі, Куляшы, Мікулішкі, Матылi, Першэмайск, Петрашышкі, Пяцюлеўцы, Пагарэлец, Раманава, Рыскі, Скорбі, Стрэлкі, Шамякі, Юшкаўцы;

населеныя пункты Астрынскага сельскага Савета: Бераставіца, Бершты, Дамейкі, Краснае, Куцы Лес, Ляхаўцы, Мікулішкі, Падбершты, Якубовічы;

Гродзенскі раён: 

населеныя пункты Парэчцкага сельскага Савета: Глушнева, Гадуны, Забалоцце, Запур’е, Ліхачы, Новая Руда, Салацце, Узбярэж, Чарнуха; 

населеныя пункты Гожскага сельскага Савета: Дуброва, Загорнікі, Мельнікі, Пералом, Плябанішкі, Прывалкі, Свянтаянск, Чарнушкі, Шабаны;

2.3.2. на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Рэспублікай Польшча: 

Гродзенскі раён: 

населеныя пункты Сапоцкінскага сельскага Савета: Баляненты, Даргунь, Галавенчыцы, Галынка, Гарачкі, Кадыш, Калеты, Маркаўцы, Пралейкі, Сіневічы; 

населеныя пункты Падлабенскага сельскага Савета: Бяляны, Баяры, Гінавічы, Дубніца, Камісарава, Канюхі, Лабна-Агароднікі, Ліхасельцы, Навасёлкі, Пярстунь, Пад’ятлы, Польныя Багатыры, Пракаповічы, Рагачы, Саннікі, Сафіёва, Стрэльчыкі, Тумашы; 

населеныя пункты Адэльскага сельскага Савета: Бакуны, Брузгі, Грабяні, Клінчаны, Клачкі, Куляўцы, Мінкаўцы, Мішкенікі, Навадзель, Адэльск, Падліпкі, Радзевічы, Скрэблякі, Старадубавая, Струбка;

Бераставіцкі раён:

населеныя пункты Канюхоўскага сельскага Савета: Белакозы, Вішнёўка, Генюшы, Ігнатовічы, Кудрычы, Курчоўцы, Лапеняўцы, Лішкі, Макараўцы, Астапкаўшчына, Пачэбуты, Пяцельчыцы, Парэчча, Рэпавічы, Русакі, Сямёнаўка, Служкі, Трахімы, Уснар-Дольны; 

населеныя пункты Малабераставіцкага сельскага Савета: Багдзюкі, Вайцехоўшчына, Галынка, Дзіневічы, Іодзічы, Кулі, Непарожнеўцы, Паплаўцы; 

населены пункт Бераставіцкага сельскага Савета: Шаляпкі; 

населеныя пункты Пагранічнага сельскага Савета: Вараны, Грыцэвічы, Клепачы, Каласы, Краснае, Лясная, Мінчыкі, Пагранічны, Рудаўляны, Цецяроўка, Ясколды;

Свіслацкі раён: 

населеныя пункты Нязбодзіцкага сельскага Савета: Гаркаўшчына, Дрэчаны, Зарачаны, Качкі, Каланая, Масюкоўшчына, Нязбодзічы, Раманаўцы, Рыбалы, Стокі, Тарасаўка, Якушоўка; 

населеныя пункты Дабравольскага сельскага Савета: Броўск, Дабраволя, Доўгі Барок, Жаркаўшчына, Нямержа, Немяржанка, Рудня, Ціхаволя, Тушамля.

3. Брэсцкая вобласць: 

3.1. Брэсцкая пагранічная група:

3.1.1. на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Рэспублікай Польшча: 

Пружанскі раён: 

населеныя пункты Сухапольскага сельскага Савета: Бабінец, Глушэц, Ляўкі, Папялёва, Роўбіцк, Хвойнік, Чадзель; 

населеныя пункты Шарашэўскага пасялковага Савета: Белы Лясок, Віскулі, Ківаччына, Акольнік, Перарова, Ясень;

Камянецкі раён: 

населеныя пункты Камянюкскага сельскага Савета: Белая, Вілы, Гвоздзь 2, Гвоздзь 1, Гарошкаўка 1, Горошкаўка 2, Зановіны, Камянюкі, Ляцкія, Мшанкі, Пастухова Балота, Пашуцкая Буда, Падбельскія Агароднікі, Селішча Вялікае, Селішча Малое; 

населеныя пункты Дзмітравіцкага сельскага Савета: Абрамава, Дашэвічы, Дзмітравічы, Маковішча, Асіннікі, Панасюкі, Падомша, Ражкоўка, Сталпавіскі, Цярэсіны, Хваянаўка, Чвіркі, Янушы; 

населены пункт Навіцковіцкага сельскага Савета Пашукі; 

населеныя пункты Вярховіцкага сельскага Савета: Альвус, Бабінка, Бушмічы, Вярховічы, Ваўкаставец, Дварэц, Доўбізна, Дубраўцы, Казімірава, Каленкавічы, Каралін, Капылы, Кунаховічы, Малая Опака, Амелянец, Пабеда, Падбур’е, Радзевічы, Сіпурка, Хлевішча;

населеныя пункты Раснянскага сельскага Савета: Бардзёўка, Воўкавічы, Лясок, Лумна, Абяроўшчына, Пясчатка, Пагранічная, Сухадол, Тумін; 

населеныя пункты Агародніцкага сельскага Савета: Вулька, Залессе, Зарэчча, Кавалікі, Макарава, Мачулішчы, Агароднікі, Такары; 

населеныя пункты Воўчынскага сельскага Савета: Велічкавічы, Воўчын, Грымяча, Дубовае, Загародная, Костары, Катэра, Крынкі, Мельнікі, Навасёлкі, Агароднікі, Орля, Паніквы, Рудавец, Сіўкі, Ставы, Ужыкі;

Брэсцкі раён:

населеныя пункты Лышчыцкага сельскага Савета: Вялікія Шчытнікі, Малыя Шчытнікі, Яцкавічы; 

населеныя пункты Матыкальскага сельскага Савета: Вялікая Ракавіца, Вельямовічы, Галачэва, Малая Ракавіца, Няхолсты, Сычы, Чыжэвічы, Чылеева; 

населеныя пункты Клейнікаўскага сельскага Савета: Клейнікі, Костычы, Кацельня-Баярская, Неплі, Пяскі, Церабунь, Шумакі; 

населеныя пункты Знаменскага сельскага Савета: Заказанка, Збунін, Знаменка, Альха, Прылукі, Рагозна, Страдзеч; 

населеныя пункты Дамачаўскага сельскага Савета: Багданы, Барысы, Гута, Дамачава, Дубіца, Дубок, Кабелка, Ляплёўка, Ліпінкі, Навасады, Падлужжа, Рудня, Чэрск, Шакілі;

населеныя пункты Тамашоўскага сельскага Савета: Камароўка, Орхава, Прыбарава, Рыцец, Селяхі, Тамашоўка, Харс;

Тэрыторыі турыстычных баз і  зон адпачынку ў раёне азёр Белае, Чорнае, Таемнае, Рагазнянскае, Селяхі і санаторыя «Бярэсце» з пагранічнай зоны выключаныя.

3.1.2. на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Украінай:

Маларыцкі раён:

населеныя пункты Олтушскага сельскага Савета: Дворышча, Заазерная, Ланская, Лозіца, Нікольскае, Навалессе, Ацяты, Олтуш, Пертышча, Радзеж, Хмялёўка, Хмелішча, Яблачна, Яміца;

населеныя пункты Арэхаўскага сельскага Савета: Добрае, Дрочава, Зеляніца, Арэхава, Перавісь, Пяравое; 

населены пункт Гвозніцкага сельскага Савета Багуслаўка;

населеныя пункты Хаціслаўскага сельскага Савета: Мельнікі, Отчын, Сушытніца, Хаціслаў; 

населеныя пункты Макранскага сельскага Савета: Боркі, Дабрасава, Новыя Боркі, Ляхаўцы, Макраны, Асавая, Отчына, Полікі; 

населеныя пункты Лукаўскага сельскага Савета: Высокае, Грушка, Забалоцце, Лукава, Новае Забалоцце, Ужова; 

населеныя пункты Чарнянскага сельскага Савета: Вялікі Паўлапаль, Дарапеевічы, Заор’е, Малінаўка, Малыя Дарапеевічы, Малы Паўлапаль, Новы Двор, Стары Двор, Чарняны;

Месца масавага знаходжання грамадзян у раёне возера Лукаўское з паГРАНІЧнай зоны выключана.

3.2. Пінскі пагранічны атрад на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Украінай: 

Кобрынскі раён:

населеныя пункты Навасёлкаўскага сельскага Савета: Бельск, Навасёлкі;

населеныя пункты Дзівінскага сельскага Савета: Барысаўка, Дзівін, Клятышча, Лелікава, Ліпава, Арэхаўскі, Оса, Пералессе;

населены пункт Павіццяўскага сельскага Савета Павіцце;

Драгічынскі раён: 

населеныя пункты Радастаўскага сельскага Савета: Гаравіца, Залессе, Радастава, Ражное, Сварынь; 

населеныя пункты Попінскага сельскага Савета: Вялікі Лес, Зарэчка, Хідры; 

населены пункт Асавецкага сельскага Савета Малінаўка;

Іванаўскі раён: 

населеныя пункты Адрыжынскага сельскага Савета: Баландзічы, Віўнева, Уласаўцы, Залядынне, Корсынь, Адрыжын, Падышча, Ападышча, Смольнікі, Страмец;

населеныя пункты Махроўскага сельскага Савета: Калена, Краснае, Махро, Вулька, Завышша, Хомічава;

Пінскі раён:

населеныя пункты Хойнаўскага сельскага Савета: Вялікія Дзіковічы, Жыдча, Малая Вулька, Невель, Семяховічы, Стайкі, Хойна; 

населеныя пункты Ласіцкага сельскага Савета: Боркі, Вешня, Жоўкіна, Ладараж, Ласіцк, Востраў, Парэ, Трушава;

Столінскі раён:

населеныя пункты Гараднянскага сельскага Савета: Гарадная, Дзераўная, Калонія, Лісцянкі, Лучыца, Новы Пасёлак, Пясова; 

населеныя пункты Рэчыцкага пасялковага Савета: Бухлічы, Верхні Церабяжоў, Варані, Капані, Люты Бор, Ніжні Церабяжоў; 

населеныя пункты Стружскага сельскага Савета: Кашара, Новы Бор, Альманы, Востраў, Узляжжэ, Усцімле, Ямнае.

4. Гомельская вобласць: 

4.1. Мазырскі пагранічны атрад на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Украінай: 

Лельчыцкі раён: 

населеныя пункты Букчанскага сельскага Савета: Букча, Карма; 

населены пункт Дзяржынскага сельскага Савета Дзяржынск; 

населены пункт Глушкевіцкага сельскага Савета Глушкевічы; 

населеныя пункты Мілашэвіцкага сельскага Савета: Мілашэвічы, Прыбалавічы; 

населеныя пункты Бароўскага сельскага Савета: Баравое, Картынічы, Маркоўскае, Асенскае, Руднішча, Слабодка, Тартак; 

населеныя пункты Стадоліцкага сельскага Савета: Вязавая, Грабяні, Жмурнае, Запясочнае, Ковыжаў, Лахніца, Мехач, Альховая, Усаў;

Ельскі раён:

населеныя пункты Скараднянскага сельскага Савета: Баранцы, Бекі, Дзяміды, Мядведнае, Сізаны, Скароднае, Стары Мост; 

населеныя пункты Засінцэўскага сельскага Савета: Грышы, Засінцы, Казіміраўка, Капсаны, Кавалі, Казлы, Падгалле, Шэрыя, Сугакі, Шатуны, Шуты, Якімы; 

населены пункт Рамезаўскага сельскага Савета Забоззе; 

населеныя пункты Качышчанскага сельскага Савета: Калінавая, Некрашэўка, Чэрцень; 

населеныя пункты Добрынскага сельскага Савета: Зялёны Бор, Новая Рудня, Роза Люксембург, Славечна;

Нараўлянскі раён: 

населеныя пункты Галаўчыцкага сельскага Савета: Буда Галаўчыцкая, Будкі, Гажын, Галоўчыцы, Дзямідаў, Ліноў, Лубень, Мальцы, Пабеда, Свеча, Чэрвоны Востраў, Чэхі, Чырвоны Прамень; 

населеныя пункты Вербавіцкага сельскага Савета: Антонаў, Белы Бераг, Вербавічы, Грушаўка; 

населеныя пункты Кіраўскага сельскага Савета: Аляксандраўка, Брацкае, Буда Красноўская, Габрiлееўка, Дзяржынск, Дзятлік, Кіраў, Красноўка, Маскалеўка, Нічыпараўка, Хільчыха, Хоменкі; 

населены пункт Нараўлянскага сельскага Савета Канатоп;

4.2. Гомельская пагранічная група на Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь з Украінай: 

Хойніцкі раён: 

населены пункт Судкоўскага сельскага Савета Тульгавічы;

Брагінскі раён: 

населеныя пункты Малажынскага сельскага Савета: Аляксееўка, Бераснеўка, Валахоўшчына, Гучны, Дабрагошча, Дублін, Дуброўка, Жылічы, Чырвоная Ніва, Крыўча, Ленінск, Малажын, Пераносы, Рытаў, Старыя, Чырвоная Паляна, Юркавічы; 

населеныя пункты Чамярыцкага сельскага Савета: Грушнае, Двор-Савічы, Калінінскі, Ленінскі, Новая Грэбля, Новыя Хракавічы, Просмычы, Савічы, Садовы, Старыя Хракавічы, Чамярысы; 

населеныя пункты Нова-Іолчанскага сельскага Савета: Аляксандраўка, Асарэвічы, Бярозкі, Вялле, Галкі, Галубоўка, Краснае, Новая Ёлча, Старая Ёлча; 

населеныя пункты Камарынскага пасялковага Савета: Верхнія Жары, Гдзень, Іванкі, Карлаўка, Кацічаў, Кірава, Камарын, Ніжнія Жары;

Лоеўскі раён: 

населеныя пункты Бывалькаўскага сельскага Савета: Будзішча, Бывалькі, Глушэц, Гарадок, Дзеражычы, Майск, Новая Лутава, Сяўкі, Сінск, Старая Лутава, Цесны, Трасцянец; 

населеныя пункты Калпенскага сельскага Савета: Казярогі, Калпень, Крупейкі, Мохаў, Шчытцы; 

населеныя пункты Карпаўскага сельскага Савета: Абакумы, Карпаўка, Арол, Свірэжа, Слава, Хамінка;

Гомельскі раён: 

населеныя пункты Шарпілаўскага сельскага Савета: Войцін, Мядзведзіца, Міхайлоўск, Някрасаў, Новыя Дзятлавічы, Пуцяводная Звязда, Шарпілаўка; 

населеныя пункты Церухоўскага сельскага Савета: Дзікалаўка, Епіфань, Каралін, Краўцоўка, Кустарны, Лядцы, Новая Гута, Сяменаўка, Студзёная Гута, Церуха, Шутаўка; 

населеныя пункты Маркавіцкага сельскага Савета: Гадзічава, Глыбоцкае, Зімні, Маркавічы, Паддабранка, Рагі-Ілецкі, Халмы; 

населеныя пункты Чарацянскага сельскага Савета: Будзішча, Вадапой, Займішча, Залессе, Макаўе, Пракопаўка, Чаплін, Чарацянка;

Добрушскі раён: 

населеныя пункты Церахоўскага сельскага Савета: Грушаўка, Ніўкі; 

населеныя пункты Усоха-Буцкага сельскага Савета: Андрэеўка, Дзмітрыеўка, Дуброўка, Красная Буда, Лукь’наўка, Мікалаеўка, Альховае, Усохская Буда; 

населеныя пункты Ленінскага сельскага Савета: Завадаўка, Чырвоны Партызан, Леніна, Леніндар; 

населеныя пункты Кругавец-Калінінскага сельскага Савета: Весялоўка, Кругавец-Калініна, Усохі.


Звярніце ўвагу! На тэрыторыі Брагінскага, Хойніцкага і Нараўлянскага раёнаў размешчана Дзяржаўная прыродаахоўная навукова-даследчая ўстанова «Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік», якое таксама ўваходзіць у пагранiчную зону