Баннеры на главную бел

Сяргей Халява: «Місія прафсаюза - падтрымка работнікаў і абарона іх правоў»

06.02.2020

Напярэдадні VIII З'езду Беларускага прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў, які прайшоў 5 лютага ў Мінску, старшыня Аб'яднанай прафсаюзнай арганізацыі органаў пагранiчнай службы Аляксандр Вайцяхоўскі правёў рабочую сустрэчу са старшынёй Беларускага прафесійнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў Сяргеем Халява. На сустрэчы былі абмеркаваны вынікі сумеснай работы, значэнне рэарганізацыі прафсаюзаў 2016 года, ролю Рэспубліканскага камітэта прафесійнага саюза ў забеспячэнні ўмоў годнай працы, зарплаты і адпачынку работнікаў пагранічнага ведамства і іх сем'яў. Таксама былі разгледжаны аспекты далейшага супрацоўніцтва і развіцця прафсаюзнага руху.

Сяргей Халява: «Місія прафсаюза - падтрымка работнікаў і абарона іх правоў»

Кажучы аб місіі рэспубліканскай арганізацыі, кіраўнік Беларускага прафесійнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў расказаў, што за мінулыя 5 гадоў асноўная ўвага надавалася пытанням паляпшэння дабрабыту членаў прафсаюза. Асабліва аказанню дапамогі работнікам сацыяльнай сферы: супрацоўнікам дамоў-інтэрнатаў, сацыяльных цэнтраў, а таксама архіўных устаноў . Як адзначыў Сяргей Халява, гэтае пытанне ўдалося вырашыць павышэннем акладаў работнікам архіўных устаноў.

Акрамя падтрымкі ў фінансавай сферы прафесійны саюз работнікаў сур'ёзна падышоў да ўмацавання сваіх радоў. Гэта заключалася ў стварэнні новых першасных арганізацый і павелічэнні колькасці членаў прафсаюза ва ўжо існуючых. Сяргей Халява падкрэсліў, што нават нягледзячы на актыўную працу Беларускага прафесійнага саюза, сёння далёка не ўсюды ёсць першасныя арганізацыі.

У снежні 2016 года Федэрацыя прыняла рашэнне аб рэарганізацыі галіновых прафсаюзаў. Да таго моманту ў краіне іх налічвалася 28. У выніку рэарганізацыі да рэспубліканскай арганізацыі далучыліся многія прафсаюзы, у тым ліку ад органаў пагранiчнай службы, КДБ, Міністэрства абароны, Следчага камітэта, Міністэрства па падатках і зборах, Дзяржінспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету, іншых структур і арганізацый. На сённяшні дзень, відавочна, што такія змены зрабілі Прафсаюз работнікаў дзяржустаноў больш значным, магутным і падрыхтаваным да абароны правоў членаў прафсаюзаў і іх ўсебаковай падтрымцы.

«Сёння ва ўсіх сферах уласнасці ў нас ёсць 482 першасныя ячэйкі, і праца па пашырэнні прафсаюзнага руху вядзецца бесперапынна» - адзначыў Сяргей Халява.

В свою очередь Александр Войтеховский подчеркнул, что за прошедшие 3 года фундамент профсоюза органов пограничной службы существенно укрепился. До момента реорганизации поддержка организации не носила системного характера, а сейчас она стала надежным помощником в защите интересов работников. Профсоюз пограничного ведомства делает основной упор на социально-экономические интересы его членов и сплачивание коллектива.

«Мы оказываем материальную помощь работникам, поздравляем их с праздниками, поощряем за успешный труд – это служит ярким примером роли профсоюза в повседневной жизни пограничников» – отметил Александр Войтеховский.

Также на встрече не остался без внимания вопрос отдыха членов профсоюза и их семей. Сергей Холяво обратил внимание на то, что сохранение и укрепление здоровья работников для профсоюзной организации является одним из важнейших направлений деятельности. Именно поэтому, оказывается помощь всем обратившимся в посещении оздоровительных учреждений, а особенно, если это касается детей. Безусловно, каждый случай индивидуален. В профсоюзе обращают внимание на все детали, и в первую очередь оказывают поддержку наиболее уязвимым категориям граждан.

У сваю чаргу Аляксандр Вайцяхоўскі падкрэсліў, што за мінулыя 3 гады падмурак прафсаюза органаў пагранiчнай службы істотна ўмацаваўся. Да моманту рэарганізацыі падтрымка арганізацыі не насіла сістэмнага характару, а зараз ён стаў надзейным памочнікам у абароне інтарэсаў работнікаў. Прафсаюз пагранічнага ведамства робіць асноўны ўпор на сацыяльна-эканамічныя інтарэсы яго членаў і згуртоўванне калектыву.

«Мы аказваем матэрыяльную дапамогу работнікам, віншуем іх з святамі, заахвочваем за паспяховую працу - гэта служыць яркім прыкладам ролі прафсаюза ў паўсядзённым жыцці пагранiчнікаў" - адзначыў Аляксандр Вайцяхоўскі.

Таксама на сустрэчы не засталося па-за ўвагай пытанне адпачынку членаў прафсаюза і іх сем'яў. Сяргей Халява звярнуў увагу на тое, што захаванне і ўмацаванне здароўя працаўнікоў для прафсаюзнай арганізацыі з'яўляецца адным з найважнейшых напрамкаў дзейнасці. Менавіта таму, аказваецца дапамога ўсім якія звярнуліся ў наведванні аздараўленчых устаноў, а асабліва, калі гэта тычыцца дзяцей. Безумоўна, кожны выпадак індывідуальны. У прафсаюзе звяртаюць увагу на ўсе дэталі, і ў першую чаргу аказваюць падтрымку найбольш уразлівым катэгорыям грамадзян.

У завяршэнні сустрэчы Сяргей звярнуў увагу на значнасць узаемадзеяння кіравання арганізацый і прафсаюзаў. Ён адзначыў, што кіраўніцтва Дзяржпагранкамітэта заўсёды ідзе насустрач, прыслухоўваецца да меркавання работнікаў пры вырашэнні рознапланавых задач. Таксама старшыня Беларускага прафесійнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў выказаў упэўненасць у далейшым плённым супрацоўніцтве з памежнікамі, і ўмацаванні прафсаюзнага руху ў органах пагранслужбы.