STATE BORDER COMMITTEE OF
THE REPUBLIC OF BELARUS

Information Portal           

Border crossing queues

Waiting lines in checkpoint as of 19.10.2017 08:00
 -  The information is updated every even hour around the clock
Checkpoint Departure from the Republic of Belarus Entry to the Republic of Belarus
online
cameras
passenger car cargo vehicle online
cameras
cargo vehicle

Latvia

Grigorovshchina   35
Urbany   80

Lithuania

Benyakoni   44
Kotlovka   20 10
Losha  
Privalka  
Kamenny Log   100

Poland

Berestovica  
Brest, motorway   120
Bruzgi   20
Domachevo  
Kozlovichi  
Peschatka  

Ukraine

Glushkevichi  
Komarin  
Mokhro  
Mokrany  
Nevel  
Novaya Rudnya  
Novaya Guta  
Aleksandrovka  
Oltush  
Tomashovka  
Verkhniy Terebezhov  
Veselovka  

 -  The information is updated every even hour around the clock

  *Information is updated each even hour from 6.00 to 00.00