STATE BORDER COMMITTEE OF
THE REPUBLIC OF BELARUS

Information Portal           

Border crossing queues

11.12.2017 00:00
- The information is updated every even hour around the clock
Checkpoint

departure camera

departure from RB

entrance camera

Latvia

Grigorovshchina 0 -
Urbany - 0 -

Lithuania

* Kotlovka 0
Kamenny Log 0
Losha 0 -
Benyakoni 0
Privalka 0

Poland

Bruzgi 0 -
Berestovica 0 -
Peschatka 0 -
Kozlovichi - 0 -
* Brest - 0 -
Domachevo 0 -

Ukraine

Tomashovka - 0 -
Oltush - 0 -
Mokrany 0 -
Mokhro - 0 -
Nevel - 0 -
Verkhniy Terebezhov - 0 -
Glushkevichi - 0 -
Novaya Rudnya - 0 -
Aleksandrovka - 0 -
Komarin - 0 -
Novaya Guta 0 -
Veselovka - 0 -
11.12.2017 00:00
- The information is updated every even hour around the clock
Checkpoint

departure camera

departure from RB

entrance camera

entrance to RB

Latvia

Grigorovshchina more 190 - 0
Urbany - more 180 - more 40

Lithuania

* Kotlovka more 70 more 10
Kamenny Log more 380 more 10
Losha 0 - 0
Benyakoni more 170 more 10
Privalka more 150 0

Poland

Bruzgi more 160 - 0
Berestovica more 100 - more 100
Peschatka 0 - 0
Kozlovichi - more 100 - more 10
* Brest - 0 - 0
Domachevo 0 - 0

Ukraine

Tomashovka - 0 - 0
Oltush - 0 - 0
Mokrany 5 - 0
Mokhro - 0 - 0
Nevel - 0 - 0
Verkhniy Terebezhov - 0 - 0
Glushkevichi - 0 - 0
Novaya Rudnya - 0 - 0
Aleksandrovka - 0 - 0
Komarin - 0 - 0
Novaya Rudnya 0 - more 30
Veselovka - 0 - 0
- The information is updated every even hour around the clock