STATE BORDER COMMITTEE OF
THE REPUBLIC OF BELARUS

Information Portal           

Border crossing queues

Waiting lines in checkpoint as of 21.08.2017 08:00
Checkpoint Departure from the Republic of Belarus Entry to the Republic of Belarus
online
cameras
passenger car cargo vehicle online
cameras
cargo vehicle

Latvia

Grigorovshchina   70
Urbany   140 50

Lithuania

Benyakoni   39
Kotlovka   80 10
Losha  
Privalka   98
Kamenny Log   80

Poland

Berestovica   48
Brest, motorway   60
Bruzgi   138
Domachevo  
Kozlovichi  
Peschatka  

Ukraine

Glushkevichi  
Komarin  
Mokhro  
Mokrany  
Nevel  
Novaya Rudnya  
Novaya Guta  
Aleksandrovka  
Oltush  
Tomashovka  
Verkhniy Terebezhov  
Veselovka  

  *Information is updated each even hour from 6.00 to 00.00