STATE BORDER COMMITTEE OF
THE REPUBLIC OF BELARUS

Information Portal           

Border crossing queues

Waiting lines in checkpoint as of 28.06.2017 18:00
Checkpoint Departure from the Republic of Belarus Entry to the Republic of Belarus
online
cameras
passenger car cargo vehicle online
cameras
cargo vehicle

Latvia

Grigorovshchina   30 10
Urbany   10 20 50

Lithuania

Benyakoni   59
Kotlovka   30 10
Losha  
Privalka  
Kamenny Log   170 10

Poland

Berestovica  
Brest, motorway   120
Bruzgi   25 17
Domachevo  
Kozlovichi  
Peschatka  

Ukraine

Glushkevichi  
Komarin  
Mokhro  
Mokrany  
Nevel  
Novaya Rudnya  
Novaya Guta  
Aleksandrovka  
Oltush  
Tomashovka  
Verkhniy Terebezhov  
Veselovka  

  *Information is updated each even hour from 6.00 to 00.00