STATE BORDER COMMITTEE OF
THE REPUBLIC OF BELARUS

Information Portal           


Border crossing queues

Waiting lines in checkpoint as of 26.03.2017 00:00
Checkpoint Departure from the Republic of Belarus Entry to the Republic of Belarus
online
cameras
passenger car cargo vehicle online
cameras
cargo vehicle

Latvia

Grigorovshchina   30 35
Urbany  

Lithuania

Benyakoni   139 75
Kotlovka   50 10
Losha  
Privalka   107
Kamenny Log   330 10

Poland

Berestovica   18
Brest, motorway  
Bruzgi   45 90
Domachevo  
Kozlovichi   15
Peschatka  

Ukraine

Glushkevichi  
Komarin  
Mokhro  
Mokrany  
Nevel  
Novaya Rudnya  
Novaya Guta   10 20
Aleksandrovka  
Oltush  
Tomashovka  
Verkhniy Terebezhov  
Veselovka  

  *Information is updated each even hour from 6.00 to 00.00